Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τα video από την διάλεξη της ΕΕΠΟ με τον V.Kasper

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η διάλεξη που διοργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ) με ομιλητή τον Αν.Καθηγητή του Buffalo State (State University of New York) Victor Kasper. Το θέμα της διάλεξης ήταν The value composition of GDP and its relation to the production of valueThe USUK and Greece’ («Η αξιακή σύνθεση του ΑΕΠ και η σχέση της με την παραγωγή αξίας: Οι ΗΠΑ, το ΗΒ και η Ελλάδα»).

Η διάλεξη δόθηκε στις 19/7/2017 σε αίθουσα που ευγενικά παραχώρησε η ΓΣΕΒΕ. Την διάλεξη παρακολούθησαν περισσότεροι από 50 ακροατές (στην πλειοψηφία τους πανεπιστημιακοί, διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές). Αυτή η συμμετοχή, σε μία «δύσκολη» λόγω διακοπών χρονική στιγμή, δείχνει ότι υπάρχει πάντα ενδιαφέρον για την Πολιτική Οικονομία και υπογραμμίζει την ανάγκη επαναδραστηριοποίησης της ΕΕΠΟ. Άλλωστε η βούληση αυτή εκφράσθηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων στη διάλεξη.

Στους ακόλουθους συνδέσμους παρατίθεται (σε δύο τμήματα) η βιντεοσκόπηση της διάλεξης.

(1) Το πρώτο μέρος της διάλεξης του Καθηγητή Victor Kasper με θέμα «Η αξιακή σύνθεση του ΑΕΠ και η σχέση της με την παραγωγή αξίας: Οι ΗΠΑ, το ΗΒ και η Ελλάδα». Η διάλεξη οργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ) στις 19/07/2017 στην έδρα της ΓΣΕΒΕΕ.

The first part of Professor Victor Kasper’s lecture about «The value composition of GDP and its relation to the production of value: The US, UK and Greece». The lecture was organized by the Greek Scientific Association of Political Economy on 19/07/2017 at the headquarters of GSEVEE.

 

 

(2) Το δεύτερο μέρος της διάλεξης του Καθηγητή Victor Kasper με θέμα «Η αξιακή σύνθεση του ΑΕΠ και η σχέση της με την παραγωγή αξίας: Οι ΗΠΑ, το ΗΒ και η Ελλάδα». Η διάλεξη οργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ) στις 19/07/2017 στην έδρα της ΓΣΕΒΕΕ.

The second part of Professor Victor Kasper’s lecture about «The value composition of GDP and its relation to the production of value: The US, UK and Greece». The lecture was organized by the Greek Scientific Association of Political Economy on 19/07/2017 at the headquarters of GSEVEE.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ Μ΄ΕΜΑΣ

Έχει ιδρυθεί μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ)», με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, έρευνας και διάδοσης της γνώσης στον τομέα της Πολιτικής Οικονομίας.