Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγγραφή νέων μελών στην ΕΕΠΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της Γεν. Συνέλευσης (26/1/2018) της Επιστηµονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονοµίας (ΕΕΠΟ) έχει ξεκινήσει η εγγραφή νέων μελών. Η διαδικασία εγγραφής είναι η ακόλουθη:

Για την εγγραφή νέων μελών στην ΕΕΠΟ θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Πρόταση από δύο υφιστάμενα μέλη της ΕΕΠΟ που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική αίτηση (βλ. επισυναπτόμενο στο τέλος) από το ένα εκ των δύο μελών που κάνουν την πρόταση και στην οποία θα αναφέρονται

  α) το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου μέλους,

  β) η ηλεκτρονική του διεύθυνση,

  γ) το πιο πρόσφατο επίπεδο σπουδών, του υποψήφιου μέλους

  δ) η επαγγελματική του δραστηριότητα (π.χ. μέλος ΔΕΠ, υποψήφιος/α διδάκτορας, καθηγητής/τρια Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.),

  ε) τα μέλη της ΕΕΠΟ που κάνουν την πρόταση.

 • Το υποψήφιο νέο μέλος να είναι τουλάχιστον απόφοιτος/η μεταπτυχιακού στο αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Έγκριση της υποψηφιότητας είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΕΠΟ.
 • Μετά την έγκριση της υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει η καταβολή της συνδρομής από το υποψήφιο μέλος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Το ύψος των συνδρομών είναι 15 ευρώ για µέλη µε μόνιμη εργασιακή απασχόληση και 5 ευρώ για νέους εργαζόμενους, προσωρινά απασχολούμενους, υπ. διδάκτορες ή ερευνητές, αμειβόμενους µε δελτίο παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου, άνεργους κλπ.
 • Η αποστολή της αίτησης γίνεται στο politiceconomy@gmail.com

  Εδώ για την αίτηση.

   

  Στοιχεία Επικοινωνίας µε την Εφορευτική Επιτροπή

  Στέλιος Γκιάλης, Παν. Αιγαίου, stgialis@aegean.gr, τηλ. 6937403656

  Παναγιώτης Θεοχάρης, ΟΣΕ, ptheocharis@gmail.com,τηλ. 6974093719

  Γιώργος Οικονοµάκης, Παν. Πατρών, economak@otenet.gr, τηλ. 6945796277

   

  ΣΧΕΤΙΚΑ Μ΄ΕΜΑΣ

  Έχει ιδρυθεί μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ)», με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, έρευνας και διάδοσης της γνώσης στον τομέα της Πολιτικής Οικονομίας.