Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενώσεις, Εταιρείες & Σύνδεσμοι Πολιτικής Οικονομίας

Ενώσεις, Εταιρείες & Σύνδεσμοι Πολιτικής Οικονομίας

Association for Evolutionary Economics (AFEE): ένας διεθνής οργανισμός οικονομολόγων και άλλων κοινωνικών επιστημόνων αφοσιωμένων στην ανάλυση των οικονομικών σχέσεων ως εξελισσόμενων, κοινωνικά κατασκευασμένων και πολιτικά διακυβερνώμενων συστημάτων. Η θεωρητική παράδοση της AFEE είναι αυτή των κλασικών Θεσμιστικών Οικονομικών όπως θεμελιώθηκαν από τους ThorsteinVeblen, JohnR. Commons, και WesleyMitchell.

Association for Heterodox Economics (AHE): μία ένωση που συμπεριλαμβάνει όλες τις τάσεις των ετερόδοξων Οικονομικών και της Πολιτικής Οικονομίας.

Association for Institutional Thought (AFIT): μία ομάδα που ανήκει στη Θεσμιστική παράδοση. Οργανώνει ένα ετήσιο συνέδριο και έχει μία σημαντική συμβολή στην διδασκαλία των ετερόδοξων οικονομικών σε προπτυχιακό επίπεδο.

Association for Social Economics (ASE): μία επιστημονική εταιρεία που μελετά την σχέση των Οικονομικών με την ηθική και την φιλοσοφία και τονίζει την αξιακή τους βάση.

ConferenceofSocialistEconomists: μία ιστορική αγγλική ένωση, με διεθνή όμως συμμετοχή, που εκπροσωπεί όλα τα ρεύματα Πολιτικής Οικονομίας. Εκδίδει το περιοδικό Capital & Class.

European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE): μία ευρωπαϊκή ένωση που υποστηρίζει τις εξελικτικές, δυναμικές και ρεαλιστικές προσεγγίσεις της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.

European Society for the History of Economic Thought (ESHET): μία ευρωπαϊκή εταιρεία Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης.

French Association of Political Economy (FAPE): η γαλλική εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας.

International Association for Feminist Economics (IFEE): μία διεθνής ένωση που εστιάζει στα φεμινιστικά Οικονομικά και μελετά ιδιαίτερα ζητήματα φύλου.

International Confederation of Associations for Pluralism in Economics (ICAPE): ένας διεθνής οργανισμός-ομπρέλα που καλύπτει όλα τα ρεύματα της Πολιτικής Οικονομίας και των ετερόδοξων Οικονομικών.

IIPPE – International Initiative for Promoting Political Economy : μία διεθνής πρωτοβουλία ιδρυμένη το 2006 με στόχο την προώθηση της Πολιτικής Οικονομίας αλλά και τον κριτικό διάλογο με τα επίσημα Οικονομικά.

International Joseph A. Schumpeter Society (ISS) : μία διεθνής ένωση αφιερωμένη στο έργο του J.Schumpeter.

JOIE Foundation: οοργανισμός που εκδίδει το περιοδικό Journal of Institutional Economics.

Japan Association for Evolutionary Economics (JAFEE): η Ιαπωνική ένωση των Εξελικτικών Οικονομικών.

Post Autistic Economics Network (PAECON) : ένα δίκτυο που συνενώνει όλες τις ετερόδοξες προσεγγίσεις στα Οικονομικά.

Union for Radical Political Economics (URPE): μία ιστορική αμερικανική ένωση Πολιτικής Οικονομίας με διεπιστημονική αναφορά.

World Association for Political Economy (WAPE): μία διεθνής ένωση Πολιτικής Οικονομίας με έδρα το Χονγκ Κονγκ και στόχο την χρήση σύγχρονης Μαρξιστικής ανάλυσης για την μελέτη των σύγχρονων οικονομιών.

Japan Society of Political Economy: η Ιαπωνική ένωση Πολιτικής Οικονομίας που εστιάζει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας.

Korean Association for Political Economy (KAPE): η Κορεατική ένωση Πολιτικής Οικονομίας.

Arghiri Emmaneul Association: Διατηρώντας την κληρονομία του Arghiri Emmanuel, αυτό το διεθνές συνεργατικό εγχείρημα ψηφιοποιεί τα έργα αυτού του εμβληματικού οικονομολόγου και διερευνά τη θεωρία της άνισης ανταλλαγής. 

Evolutionary Theories in Social Sciences (ETSS)

European Network on the Economics of the Firm (ENEF)

Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών «Δημήτρης Μπάτσης»: Το Ινστιτούτο εκκινώντας από τον οικονομολόγο Δημήτρη Μπάτση και του αξεπέραστου, έως σήμερα, έργου του «Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα» στοχεύει στη συγκέντρωση και κριτική ανασύνθεση των ήδη διαθέσιμων ερευνών στο ζήτημα της εκπόνησης ενός εναλλακτικού σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της Ελλάδας ενώ επικεντρώνεται και στην εκπόνηση νέων μελετών, οι οποίες συμβάλλουν στο δημόσιο προβληματισμό και διάλογο. Παράλληλα, δεν δεσμεύει την ακτίνα των αναζητήσεών του στο πεδίο των οικονομικών-κοινωνικών επιστημών, αλλά επιχειρεί την επέκτασή τους σε ευρύτερα φάσματα αναστοχασμού, πειραματισμού, αναπαράστασης και δημιουργικότητας, ανιχνεύοντας τις δυνατότητες άνθισης ενός πολιτισμικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία, το οποίο βρίσκεται σε οργανική αντιστοιχία με τις ίδιες τις ανάγκες ανασυγκρότησής της.

Ομάδα Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών (ΟΜΣΟ): Η «Ομάδα Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών» (ΟΜΣΟ) συγκροτήθηκε στα μέσα του 2006 στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η αναλυτική βάση της έρευνάς της διαμορφώνεται από το βιβλίο του Piero Sraffa (1960),  Παραγωγή Εμπορευμάτων μέσω Εμπορευμάτων. Πρελούδιο σε μία Κριτική της Οικονομικής Θεωρίας, και από το έργο των μαθητών του. Αυτή η παράδοση αναζωογονεί την Κλασική Πολιτική Οικονομία, ενώ χαρακτηρίζεται από την τοποθέτηση των παραγόμενων μέσων παραγωγής, των κερδών και της επισώρευσης κεφαλαίου στο επίκεντρο της ανάλυσης. Καίτοι η ΟΜΣΟ εμπνέεται επίσης από τα έργα των Karl Marx, John Maynard Keynes, Michał Kalecki, Nicholas Kaldor και Richard M. Goodwin, επιχειρεί να τα συνθέσει μέσω της συμβολής του Sraffa.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ Μ΄ΕΜΑΣ

Έχει ιδρυθεί μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ)», με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, έρευνας και διάδοσης της γνώσης στον τομέα της Πολιτικής Οικονομίας.