Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σχετικά με την ΕΕΠΟ

Πως και γιατί ιδρύθηκε η Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας

Η προσπάθεια για την δημιουργία της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια. Σε πάρα πολλές συζητήσεις, ιδιαίτερα στα πλαίσια συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων, επισημάνθηκε από πολλούς συνάδελφους η ανάγκη για την δημιουργία μίας επιστημονικής ένωσης αφιερωμένης στην Πολιτική Οικονομία. Η ανάγκη αυτή έγινε πιο πιεστική από τα ανησυχητικά δείγματα προσπαθειών εξοβελισμού της Πολιτικής Οικονομίας από τα ελληνικά πανεπιστήμια από μέρους εκπροσώπων των λεγόμενων ορθόδοξων Οικονομικών. Πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των ακαδημαϊκών θέσεων που αφορούν πεδία της Πολιτικής Οικονομίας καθώς και ο παραμερισμός της Πολιτικής Οικονομίας σε πολλά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Οι προσπάθειες αυτές εξοβελισμού όχι μόνο είναι επιστημονικά αδικαιολόγητες αλλά αποτελούν και ένδειξη του «ιμπεριαλισμού των ορθόδοξων Οικονομικών» που από πολλούς μελετητές έχει αναδειχθεί. Μία τέτοια εξέλιξη σίγουρα θα έκανε πιο φτωχή την διδασκαλία και την έρευνα της επιστήμης της οικονομίας αλλά επίσης θα έκανε και πιο φτωχή την δημόσια συζήτηση για την οικονομία και τα ζητήματα της.

Άλλωστε η τρέχουσα οικονομική κρίση επισημαίνει για άλλη μία φορά τα επιστημονικά προβλήματα της προσέγγισης των ορθόδοξων Οικονομικών και την επικαιρότητα της Πολιτικής Οικονομίας. Εκτός από τον κίνδυνο «επιστημονικής υπερορίας» της Πολιτικής Οικονομίας, μία σειρά άλλοι λόγοι συνέτειναν στην ανάγκη δημιουργίας της Εταιρίας. Ένας βασικός λόγος είναι η απουσία στη χώρα μας ενός οργανωμένου πλαισίου συνεύρεσης και συνεργασίας των οικονομολόγων που ακολουθούν την προσέγγιση της Πολιτικής Οικονομίας. Αντιθέτως, σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια ενώσεις και εταιρίες Πολιτικής Οικονομίας με μακρόχρονη και έντονη δραστηριότητα και σημαντική επιστημονική συμβολή. Η δημιουργία ενός τέτοιου οργανωμένου πλαισίου συνεργασίας θα συμβάλλει στην ενίσχυση τόσο των εγχώριων δραστηριοτήτων (προώθηση διδακτορικών, ενίσχυση της ακαδημαϊκής θέσης της Πολιτικής Οικονομίας κλπ.) όσο και των διεθνών διασυνδέσεων και επαφών.

Οι προβληματισμοί αυτοί πρυτάνευσαν σε όλες σχεδόν τις επίσημες και ανεπίσημες συζητήσεις των προηγούμενων χρόνων. Τελικά, μετά από την κυκλοφορία έγγραφης πρότασης για την δημιουργία Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Τμήματος Οικονομικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνάντηση στην οποία συμμετείχε σημαντικός αριθμός συναδέλφων. Στη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε η ίδρυση της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας και συζητήθηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο καταστατικού. Ακολούθως συγκεντρώθηκαν οι αναγκαίες υπογραφές και κατατέθηκε η αίτηση ίδρυσης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της στο αρμόδιο δικαστήριο. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ Μ΄ΕΜΑΣ

Έχει ιδρυθεί μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ)», με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, έρευνας και διάδοσης της γνώσης στον τομέα της Πολιτικής Οικονομίας.