Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
     
Manisa University Turkey

ICOPEC 2021: Impacts of COVID-19 on Societies and Economies

ICOPEC 2021

12th International Conference on Political Economy

Impacts of COVID-19 on Societies and Economies

24th – 26th June 2021

www.icopec.org

We are pleased to inform you that 12th International Conference on Political Economy (ICOPEC 2021) scheduled to be held on 24th – 26th June 2021 via Zoom Platform. The main theme and scope of the conference has been identified as Impacts of COVID-19 on Societies and Economies. This conference aims to identify how the COVID-19 experience will change many economic and social dynamics and what can be done for a better World. Apart from its main theme, ICOPEC 2021 invites and welcomes all contributions that enrich the perspectives of Political Economy and expand the ground for better policy analyses and making. For indicative presentation topics see: http://www.icopec.org/call-for-papers/  

ICOPEC 2021 organized by Panteion University, Westminster University, VUZF University, Georgian Technical University, Kinnaird College for Women, University of Belgrade, Ankara University Political Science Faculty, Ostrava Technical University, Pontifical Catholic University, Batman University, Universidad Autónoma de Zacatecas, Celal Bayar University, Greek Political Economy Association, Piedmont Institute for Social and Economic Research, and IJOPEC Publishing.

The conference languages are English and Turkish. The deadline for Early Bird abstract submission is 22th April 1st May 2021. The paper abstracts must be between 150 and 250 words. You will receive notification of approval by 28th April 2021. The deadline for full paper submission for proceedings (Not Obligatory) is 31th May 2021.

All accepted abstracts and full papers will be published before the conference in the proceeding. After the conference, the revised papers that satisfy at least two referees will be published as edited international book chapters in English by IJOPEC Publication with ISBN in October 2021.

CONFIRMED INVITED SPEAKERS

Professor Costas Lapavitsas

SOAS University of London, UK

Professor Erich Kirchler

University of Vienna, Austria

Professor Morris Altman

University of Dundee, UK

Professor Paul Frijters

London School of Economics and Political Science, UK

Professor Salvatore Capasso

University of Naples Parthenope, Italy

Professor Vito Tanzi

Honorary President of the International Institute of Public Finance, USA

IMPORTANT DAYS

Dates of the Conference: 24th June – 26th 2021

Abstract Submission Deadline (for Early Bird Registration): 22th April 2021

Abstract Submission Deadline (for Regular Registration): 10th May 2021

Notification of Approval (for Early Bird Registration): 28h April 2021

Notification of Approval (for Regular Registration): 25th May 2021

Early Bird Registration Fee Payment Deadline: 31th April 2021

Regular Registration Fee Payment Deadline: 29th May 2021

Full Paper Submission for Proceedings Deadline: 31th May 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ Μ΄ΕΜΑΣ

Έχει ιδρυθεί μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ)», με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, έρευνας και διάδοσης της γνώσης στον τομέα της Πολιτικής Οικονομίας.